Prijavnica

Festival gorniškega filma Domžale (FGFD) najavlja 9. festival. K prijavi filmov vabi vse avtorje, da svoja dela pokažejo občinstvu in se potegujejo za festivalske nagrade in priznanja. Prosimo, da preberete festivalska pravila predno izpolnete prijavnico.

Festivalska pravila

Filme, ki jih bo selekcijska komisija izbrala v tekmovalni program, bo ocenjevala mednarodna žirija. Javno bodo predvajani v okviru 9. festivala gorniškega filma Domžale.

9. festival gorniškega filma Domžale

Edini tovrstni festival v Sloveniji je od leta 2007 tudi član mednarodnega združenja International Alliance for Mountain Film (IAMF) http://www.mountainfilmalliance.org. Poslanstvo festivala je vsako leto predstaviti bogat filmski program iz sveta gora ter ga obogatiti z obfestivalskim programom: predavanji, razstavami in pogovori. Organizator festivala je Društvo za gorsko kulturo.