7. mednarodni festival gorniškega filma Domžale

15. - 19. April


JANEZ BIZJAK


PO SLEDEH PRVIH OBISKOVALCEV V SLOVENSKIH ALPAH

Od kamenodobnih lovcev pred 12.000 leti do prvih pastirjev in prvih rudarjev. Poljudna predstavitev 17-letnih terenskih raziskav in proučevanja zgodovine poselitve v slovenskih Alpah.

Janez Bizjak, arhitekt, urbanist, naravovarstvenik in publicist je po univerzitetni diplomi petnajst let delal v gospodarstvu. Leta 1980 je prejel nagrado Prešernovega sklada za arhitekturo. Od leta 1992 do 2005 je bil direktor Triglavskega narodnega parka, svojo pot na planinskem področju pa je začel v Trbovljah kot načelnik Zasavskega alpinističnega odseka. Izpit za gorskega vodnika je opravil v avstrijski visokogorski šoli, leta 1978 je vodil prvo slovensko alpinistično odpravo na Grenlandijo, nekaj let pa je bil tudi član uredništva Planinskega vestnika. V Mednarodni komisiji za varstvo Alp (CIPRA) je aktivno sodeloval pri pripravi Alpske konvencije. Med letoma 1992 in 1994 je bil predstavnik PZS v MPC (Mountain Protection Commission) pri mednarodni zvezi planinskih organizacij UIAA, v obdobju 2000–2005 pa podpredsednik ALPARC, Mednarodne zveze zavarovanih območij Alp. Še vedno je dejaven v organizaciji Pro Vita Alpina International in v Komisiji za varstvo gorske narave ter v Gospodarski komisiji PZS.