8. mednarodni festival gorniškega filma Domžale

24. - 28. Februar


ARHIVSKI INVENTAR PD CELJE MATICA (1862–2010)


Predstavitev arhivskega inventarja: Planinsko društvo Celje Matica (1862–2010)
Dr. Bojan Himmelreich, avtor inventarja, bo predstavil po eni strani raznoliko, po drugi pa raznovrstno in zelo bogato gradivo, ki je nastalo v okviru organiziranja planinskega društva Celje Matica, njegovih predhodnikov (Savinjska podružnica Slovenskega planinskega društva, od 1893) in nekaterih drugih poskusov zgodnjega organiziranja planinstva na območju Savinjskih Alp. Inventar poleg popisa gradiva vsebuje tudi nekaj prepisov originalnih dokumentov in barvnih reprodukcij arhivskega gradiva. Razstavljenih bo tudi nekaj kosov gradiva v originalu, med njimi najstarejša vpisna knjiga za Logarsko dolino iz leta 1862. V Zgodovinskem arhivu Celje v inventarju hranijo popisano gradivo v 57 arhivskih škatlah, ki so na voljo raziskovalcem.
Vstop prost!